İbadet meselelerinde Hanefi; muamelatta ise Şâfiî mezhebi bana daha doğru geliyor. Bu şekilde tatbik etsem olur mu?
Böyle konuşmak sizin ve bizim haddimiz değildir. 
21 Ağustos 2020 Cuma
21 Ağustos 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar