Timur’un iskeleti tedkik edildiğinde boyunun 1.73 olduğu anlaşılmış ve o devre göre bu boy uzunmuş. Bu, Hazret-i Âdem’den beri insanların kısalmasıyla tenakuz arzetmez mi?
Âdem aleyhisselâm 315 bin sene evveldir. İnsanlar ilk zaman diliminde bugünki gibi kısalmıştır.
20 Ağustos 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar