Hacerülesved meteor olabilir mi?
Olsa bile, bu, dini hüviyetine halel getirmez. 
20 Ağustos 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar