Bir suç için bir mezhepte ölüm cezası var iken, diğer bir mezhepte yoktur. Böyle şiddetli bir meselede neden içtihat ile yola çıkılıyor?
Her şey Kur’an ve sünnette açıkça yazmaz. Müctehidler, bunlardaki açık olmayan hükümleri izah ederler; hükmü bildirilmemiş olanı hükmü bildirilmiş olana kıyas ederler. Hükümet, hangisiyle amel edilmesini emrederse, mahkeme bununla hüküm verir. Bugünki hukuk da böyledir.
21 Temmuz 2020 Salı
Alakalı Başlıklar