Hacda Müzdelife’de vakfe yaparken akşamı yatsıyla yatsı vaktinde tehir ederek cem ettikten sonra, kafile reisi izdiham sebebiyle Şâfiî mezhebini taklit edelim diyerek, herkesi Mekke’ye götürdü. Fecre kadar kalınmadı. Bunun bir mahzuru var mıdır?
Vâcibi terk ettiği için, tövbe etmesi, ayrıca Harem’de bir koyun/keçi kesilmesi lazımdır. Hacdan dönmüşse, buradan birini vekil eder; o vekil hacca veya umreye gittiğinde keser, etini oradaki fakirlere dağıtır. Çünki Hanefî’de Müzdelife vakfesinin imsaktan sonra olması vaciptir. Üç mezhepte gece de olabilir. Ama hac Şâfiî’ye göre yapılmamış ise, bu meselede Şâfiî mezhebi taklit edilemez.
13 Haziran 2020 Cumartesi
Alakalı Başlıklar