Faizli kredi ile satın alınmış bir mülkü, borcuyla devr alıp kira geliriyle borcu kapatmak caiz midir?
Her ne kadar fâsid akit ile alınmış ise de, üçüncü şahsa satılınca, akit sahih olur. Çünki fâsid akitte mebide tasarruf edilince veya dârülharbde mülkiyet ifade eder.
13 Haziran 2020 Cumartesi
Alakalı Başlıklar