İsmail Hakkı Uzunçarşılı nasıl bir şahsiyettir?
Ömrü arşiv vesikaları arasında geçmiş çalışkan bir tarihçi idi. Yıllarca Sultan Abdülaziz’in ölümünü cinayet olarak anlattıktan sonra, resmi ideoloji istikametinde, ölümün intihar olduğuna dair kitap yazdı. Balıkesir milletvekilliği ile mükâfatlandırıldı. Bu hâdise çok ibretlidir.
5 Haziran 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar