Urfadaki Badıllı aşireti ile Türkmen Beydilli aşireti aynı aşiret midir?
Bir rivayette öyledir. Kürt tesirinde kalmışlardır. 
30 Mayıs 2020 Cumartesi
Alakalı Başlıklar