Otoritesi olmayan yere girmeyin, mealinde bir hadis-i şerif var mıdır?
“Sizden biri sultan olmayan bir beldeye vardığında orada katiyen oturmasın” mealinde hadis-i şerif vardır. Beyhakî ve Ebu Şeyh’ten naklen Süyutî’nin Câmiussagir ve Gümüşhanevî’nin Ramuz kitabında vardır. Siyasi otoriteye karşı çıkmayı ve devlet nizamı bulunmayan bir yerde oturmayı İslâmiyet men eder.
30 Mayıs 2020 Cumartesi
Alakalı Başlıklar