Balkan Türkleri’nin katiyyen akraba evliliği yapmadığı doğru mudur?
Bazı topluluklarda akraba evliliği yadırganıyor. Mesela Kafkasya ve Türkistan’da böyledir. Çerkezler, Kazaklar yedi göbekten akraba ile evlenmez. Bu, Moğol töresinde vardır. Anadolu Türklerinde akraba evliliği vardır ve yaygındır. Rumeli Türklerinde ise yaygın değildir. Çünkü bunlar daha kapalı topluluklardır. Üstelik aralarında sütkardeşlik çok cereyan ettiği ve bunu bilmek de kolay olmadığı için akrabadan evlenmiyorlar. Bir de başka ailelerle akrabalık kurmak sosyal bir güç temin ettiği için tercih edilmiştir.
30 Mayıs 2020 Cumartesi
Alakalı Başlıklar