Hazret-i Fâtıma’nın kabri nerededir?
Hazret-i Fâtıma’nın kabri, Medine-i Münevvere’de Bakî kabristanındadır. Yanında oğlu Hazret-i Hasen, torunları Zeynelâbidin Ali, Muhammed Bâkır ve Cafer Sadık’ın kabirleri vardır. Hazret-i Peygamber’in türbesinde ayrıca sadece Ebu Bekr ve Ömer’in kabir vardır. Burası Hazret-i Âişe’nin evidir ve onun izni olmadan Hazret-i Fâtıma ve Hazret-i Hasen de dâhil- kimsenin gömülmesi mümkün değildir.
17 Mayıs 2020 Pazar
Alakalı Başlıklar