Durup dururken 3 defa peşpeşe hapşırmak imanın sabit olduğuna alamet mi olur?
Aksırmak, önce söylenen sözün doğruluğuna alâmettir, denir.(Şir’atü’l-islâm)


8 Mayıs 2012 Salı
Alakalı Başlıklar