Bir fıkıh kitabında: “Üç türlü vakıf vardır: Yalnız fakirler için olur. Önce zenginler, sonra fakirler için olur. Hem zenginler, hem de fakirler için olur” diyor. Önce zenginler için olan vakıf ne demektir?
Vakıf sadece zenginlere olmaz. Zenginlerin de istifade etmesi isteniyorsa, önce zenginlerin, sonra fakirlerin istifadesi şart koşulur. Meselâ bir kimse kendi soyundan gelenlere vakıf yapsa caizdir. Ama sadece ailesinin zenginlerine vakıf yapamaz.
8 Mayıs 2012 Salı
Alakalı Başlıklar