Zülüflü İbrahim Paşa’nın saraydan atılan cariyenin oğlu olduğu doğru mudur?
Bu bir dedikodudur. Zülüflü İsmail Paşa’nın annesi saraylı idi. Sultan Hamid’in kendisine çok itibar etmesi sebebiyle böyle bir rivayet uydurulmuştur.
1 Nisan 2020 Çarşamba
Alakalı Başlıklar