Hanefi fakihi Cessas Ehli Sünnet midir?
İlk devir Ehl-i sünnet âlimleri hakkında eksik ve yanlış bilgiler sebebiyle Mutezilî, Şiî veya Hâricî olduğuna dair bazı değerlendirmeler yapılmıştır. Bunlara kulak atılmaz. Cessas, Ehli sünnettir.
1 Nisan 2020 Çarşamba
Alakalı Başlıklar