Şiîler ve Hâricîlerle beraber hareket eden sahabîler var mıydı?
Hazret-i Ali ve Muaviye arasındaki ihtilafta sahabiler ya birinin, ya ötekinin yanında yer aldı. Yahud bitaraf kaldı. (İtikadî fırka olarak) Şiîler ve Hâricîler arasında sahabi yoktur.
13 Mart 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar