Şâfiî mezhebinde her hangi bir sözle nikâh kıyılır mı?
Şâfiî’de zvc ve nkh köküyle gelen kelimelerle nikâh kıyılır. Zevceliğe verdim veya zevceliğe aldım gibi sözlerle nikâh sahihtir.
12 Ocak 2020 Pazar
Alakalı Başlıklar