Şia sahabeye hakaret etmez. Şia içindeki marjinal gruplar sebebiyle bütün Şiileri böyle bir şeyle itham etmemek gerekir. Hatta “Ehli Sünnet kardeşlerimiz” tabirini kullanırlar. Ne dersiniz?
Şia’nın kitapları ve itikatları ortadadır. Takiyye, yani inancını saklamak ve teberri-tevelli, yani Hazret-i Ali’yi halife yapmayan sahabileri sevmemek, yanındakileri sevmek Şiîlikte iman kaidesidir. Şia içinde ılımlı olanlar da vardır. Onlar bile Hazreti Ebubekir, Ömer ve Osman ile Aişe ve Muaviye’ye düşmandır.
12 Ocak 2020 Pazar
Alakalı Başlıklar