Bilgisayar veya telefondaki oyunların hesaplarını başkalarına satmakta mahzur var mıdır? 
Caiz ama başkasını oyuna ve malayaniye sevk edeceği için hoş değildir. 
14 Aralık 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar