Corci Zeydan, İslam Medeniyeti Tarihi’nde “Zuhur-u İslamiyet tarihi bize açıkça gösteriyor ki, Hazret-i Muhammed ancak kemâl-i sıdk ve hulûs ile herkesi din-i İslâm'a davet etmiştir diyor. Ortodoks bir Hristiyan olduğu halde, bu cümleleri kullanmasını nasıl anlamalıdır?
Hristiyan Araplar, Arap milliyetçiliği saikiyle Hazret-i Peygamberi ve Müslüman büyüklerini tekrim ve tebcil ederler. Ömer, Halid, hatta Muhammed ismini koyan Hristiyanlar vardır. Bir de Hristiyan Araplar, İslâm kültürü altında yaşadığı için, bu gibi meselelerde daha açıktır.
14 Aralık 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar