Kanuni Sultan Süleyman devrinde şeyhülislamlık yapan Çivizade Muhyiddin Efendi’nin ehl-i sünnete aykırı fetvaları olduğu için vazifeden alındığı doğru mudur?
Padişahın da bulunduğu bir sohbet meclisinde, Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi hakkında layık olmayan sözler söylediği için azledildi.
22 Kasım 2019 Cuma
Alakalı Başlıklar