Bir yazı okumuştum, Osmanlılar zamanında kazâ namazı olmayanlar, mescide girince hemen kalben "4 rek’at namaz kılmak nezrim olsun" diye niyet edermiş. Vâcib sevabı almak için, hem sünnete, hem de vâcibe niyyet edip bu vâcibi kılarmış. Borcum var, o yüzden sadaka veremiyorum. Ama bazen küçük meblağlar sadaka vermek icab ediyor. Böyle zamanlarda, ecdadımızın yaptığı gibi yapsak, meselâ "Filancaya 5 lira vermek nezrim olsun" diye kalben niyet etsek câiz olur mu?
Nâfile ibadeti önceden adayarak vâcib sevabı almak hususunda ulema ihtilaf etmiştir. Câiz olur diyen de vardır, olmaz diyen de vardır. Ancak adak yapmak dinde makbul tutulmamıştır (İbni Abidin).
14 Nisan 2012 Cumartesi
Alakalı Başlıklar