Bazı tarihlerde Sultan II. Osman’ın dine lakayt olduğu, ulemaya sert davrandığı, hatta fetvayı yırttığı; sonra Resulullah’ı rüyasında görüp yüzüne tokat attığı anlatılıyor. Bunlar ne derece doğrudur?
Bütün Osmanlı padişahları gibi Sultan II. Osman da dinine bağlı, aynı zamanda deha sahibi bir padişahtı. Ancak genç ve tecrübesizdi. Yaşadığı devirde fevkalade buhranlı bir devirdi. Memleketin iyiliği için giriştiği bazı teşebbüsler, içlerinde ulemanın da olduğu bazı kesimleri rahatsız etti ve hakkında böyle mübalağalı, hatta iftiraya varan dedikodular imal ettiler. Her duyduğunuza ve okuduğuna inanmayınız.
30 Temmuz 2019 Salı
Alakalı Başlıklar