Bir cenaze namazında imam 4.tekbiri getirmeden selâm verdi. Cenazeyi defnettik. Ne lâzım gelir?
4 tekbir de vâcibdir. Eğer imam kasten terk etmişse, namaz fâsiddir. İade lâzımdır. Kabrin başında tekrar bir kişi bile kılsa kâfidir. İmam kasten terk etmemişse, tekrarı müstehabdır.
30 Temmuz 2019 Salı
Alakalı Başlıklar