“Ümmetimin ömrü 1500 seneyi pek geçmez” hadis midir?
Ulema, zayıf bir hadis olduğunu söylüyor. Bazılarına göre manası, illa bir müddet olmayabilir; ümmetin gücü, hâkimiyeti diye tefsir edilmiştir. Bazılarına göre ictihad-ı resuldür. Sonra muayyen olmadığı vahy ile bildirilmiştir. Zira dünyanın ömrünün ne kadar olduğunun peygamberlere bile malum olmadığı ayet ve hadislerle sabittir. 
30 Temmuz 2019 Salı
Alakalı Başlıklar