Birinin insanlar bozuldu dediğini duyarsanız, anlayın ki o şahıs en fazla bozulanların içindedir sözü hadis-i şerif midir? Öyle ise nasıl anlamalıdır?
Sahih bir hadistir. Müslim, Ebu Davud, Muvatta ve Müsned-i Ahmed’de geçer.

Böyle diyen kimse, insanların kusurlarını ve ayıplarını teker teker araştırmış olmalıdır ki, bu hükme varmıştır. Üstelik Allah’ın onlara nasıl muamele yapacağını da bilemez. Buna rağmen Allah adına kati hüküm vermiştir. Bunda kendisini temize çıkarıp beğenmek de vardır.

25 Temmuz 2019 Perşembe
Alakalı Başlıklar