Vefat etmiş bir kimse hakkında haksız ithamda bulunmak kul hakkı olur mu?
Olur. Mümkün mertebe bunu söylediklerine tevbesi haber verilir ve o zâta dua edilir. Seyyid Abdülhakîm Arvâsî kitabımda, Kösem Sultan’a dair bir menkıbe vardır. Onu okuyunuz.
1 Temmuz 2019 Pazartesi
Alakalı Başlıklar