Enver Şah Keşmiri, Ehl-i sünnet midir? Ansiklopedide, Atatürk’ü öven Arapça bir kasidesi bulunduğu ve İbni Teymiye’ye hayran olduğu yazıyor.
Ehl-i sünnettir ama ekseri Diyobendîler gibi kafası karışıktır. Fikirleri ve sözleri ihtiyatla okunmalıdır.
8 Haziran 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar