Karaman valisi Hemdem Paşa niçin idam edilmiştir?
Hemdem Paşa, Sultan Selim ile beraber büyümüş olup, onun en yakınlarındandı. İran seferinde, bomboş bir memlekette iaşe sıkıntılarıyla ilerlemekten sızlanan yeniçerilerle bazı kumandanlar, ordu içindeki gizli Şiî ajanlarının da tahrikiyle, Hemdem Paşa’yı kandırıp padişaha sevkettiler. Padişah, bu çocukluk arkadaşını fesada vasıta olduğu için derhal idam ettirerek bu tehlikeli muhalefetin önünü almak mecburiyeti hissetmiştir. Kur’an-ı Kerim'de mealen ‘işlerinde etrafındakilere danış; sonra bir karar ver ve bundan dönme’ buyuruluyor.
19 Nisan 2019 Cuma
Alakalı Başlıklar