Nostradamus’un Muhiddin Arabi hazretlerini okuduğu doğru mudur?
Öyle olduğu söyleniyor. Şu kadar ki Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin keşf yoluyla anlayıp sembolik ifadelerle anlattıklarını, Nostradamus kendi anladığı şekilde kehanetlere çevirmiştir
14 Nisan 2019 Pazar
Alakalı Başlıklar