Amelde Hanefî’yi taklid eden bir kimse, itikadda Mâturîdî olmak zorunda mıdır?
Mâtüridî de, Eş’arî de Ehl-i sünnetin iki koludur. Hanefî mezhebinde olanlar umumiyetle Mâturidîdir. Ehl-i Sünnet olduktan sonra, Eş’arî ve Mâturidî olmak çok fazla bir şey ifade etmez. Çünkü bunların ayrılığı teferruattadır.
5 Nisan 2019 Cuma
Alakalı Başlıklar