Livata günahının cezası var mıdır?
Livata, âyet-i kerime ve hadîs-i şeriflerle men edilmiştir. Büyük günahtır. Cezası hakkında ihtilaf olunmuştur. Mâlikî, Şâfiî ve Hanbelî’de had suçudur ve cezası zinâ haddi ile aynıdır; ancak muhsan olup olmamasına bakılmaksızın recm edilerek öldürülür. Resulullah aleyhisselâm, “Livata yapanları recm ederek öldürünüz” buyurdu. Şâfiî’de bir kavle göre muhsan olup olmamasına bakılır; muhsan değilse 100 değnek vurulur. Said bin Müseyyeb, Ata bin Ebi Rebah, Hasan-ı Basrî, Katâde, Nehaî, Sevrî, Evzâî, Ebû Talib ve Yahya ile Hanefîlerden İmam Ebu Yusuf ile İmam Muhammed de bu görüştedir. İmam Ebu Hanife’ye göre bu, ta’zir-i şedid ile cezalandırılır. Zira sahabe cezası hakkında icmâya varmamıştır. Bunu hâkim takdir eder. Âdet edinirse öldürülür.
5 Nisan 2019 Cuma
Alakalı Başlıklar