Eskiden kasaplar belli bir yıldan sonra bu mesleği değiştirirlermiş. Acaba aynı hal, cerrahlar için de mevzubahis midir?
Kasaplık, avcılık, cerrahlık gibi meslekler, bunları icra edenlerin kanıksama sebebiyle kalbinden merhamet izi silinir endişesiyle eskiden pek makbul tutulmamıştır. Mutlak bir hüküm değildir.
6 Nisan 2012 Cuma
6 Nisan 2012 Cuma
Alakalı Başlıklar