Âhirette herkes kendi cemaatiyle, kendi hocasının arkasında mı bulunacak?
Kıyamette herkesin dinde tâbi olduğu zâtların arkasında haşredileceği meâlinde bir âyet-i kerime vardır. Tefsirler, bundan mezhep imamlarının kasdedildiğini söylemektedir.


6 Nisan 2012 Cuma
Alakalı Başlıklar