Şafii mezhebinde zekât Kur’an’daki 8 sınıfın hepsine mi verilmelidir?
İmam Şâfiî’nin kavli budur. Yani Kur’an-ı kerimde sayılan 8 sınıftan en az 3’er kişiye verilmesidir. Müteahhir Şâfiî âlimleri ise, herhangi 3 sınıftan 3’er kişiye verilmesini zarureten kâfi görmüştür.
7 Ocak 2019 Pazartesi
Alakalı Başlıklar