Zekât için nisab mikdarını 96 gram olarak vermişsiniz. Bazı kitaplarda 80 gram olarak bildiriliyor. Hangisine itibar edilecektir?
Nisab, 20 miskal altın ve 200 dirhem gümüştür. Örfî dirheme göre 80 gram; şer’î dirhem ile 96 gramdır. Şeriatta şer’î dirhemi esas almak lâzımdır.
1 Ocak 2019 Salı
Alakalı Başlıklar