İki kişi arsa alıp satıyor. Arsayı güvendikleri biri üzerine yapıp, öyle satıyorlar. Müşterinin bunu bilmemesi caiz midir?
Arsa sahibi bu iki kişidir. Eğer 3.kişiyle bir satış akdi yapmamışlarsa, tapuda kimin adına gözüktüğü mühim değildir. Arsayı satarken 3.kişinin vekili sıfatıyla satarlar; hakikatte ise kendileri adına satış yapmışlardır. 3.kişinin muhatabı görünüşte vekil sıfatıyla bu iki kişi ve görünüşte malik sıfatıyla 3.kişidir. Bu gibi akidlere telcie akdi (muvâzaa) denir. Caizdir.
1 Ocak 2019 Salı
Alakalı Başlıklar