Ben İngiltere’de hapis cezaları üzerine doktora yapıyorum. Osmanlı devrinde müebbet hapis cezalarının tatbik edilip edilmediği hakkında ne söyleyebilirsiniz?
İslâm ceza hukukunda zaten hapis cezası yoktur ki müebbed hapis olsun. Ancak Tanzimat’tan sonra bazı suçlar için kalebentlik cezası getirilmiştir ki bugünkü hapis cezasına benzemektedir. Benim Osmanlı Hukuku kitabında tafsilat vardır.
5 Ekim 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar