Baybars, meşhur hükümdarın ismi midir, lakabı mıdır? Hangi lisana aiddir? Ne manaya gelir?
Tam ismi, Melik ez-Zâhir Rükneddin Muhammed Baybars el-Bunduktarî’dir. Bay-bars, eski Türkçede “soylu pars” manasına gelir.
14 Eylül 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar