İtikadnâme kitabında diyor ki: "Allahü teâlânın sıfatlarından biri de muhalefetün lil havadistir. Yani hiç bir şeyde, hiç bir bakımdan, hiç bir mahlûka benzemez demektir. Allahü teâlânın sekiz sıfatından birer örnek, insanlara ihsân buyurmuşdur. Bunları görerek, Allahü teâlânın sıfatları biraz anlaşılabilir.” Bu hal, muhalefetün lil havadis sıfatına zıt düşmez mi? 
Allahü teâlânın bütün sıfatlarından insanlarda da vardır; insanlar da diridir; işitirler; görürler; bir şey yaparlar; irade ederler. Ama bu, O’nunla aynîlik demek değildir. Bu sıfatlar insanlarda olduğu zaman daha farklı tezahür eder. Tasavvufda seyrü sülûkta sâlik, Allahü teâlânın sıfatlarında seyreder. “Allahü teâlânın ahlâkı ile ahlaklanınız” hadis-i şeriftir.
Alakalı Başlıklar