Küçük yaşta evlilik caiz midir?
Nikâhın sıhhati için iki tarafın da akıllı ve bâliğ olması şarttır. Bülûğ yaşı, kişiden kişiye değişir. Küçük yaşta çocukları, velileri evlendirirse de, bülûğa erdiği zaman şartları varsa bu evliliği bozabilirler.
Alakalı Başlıklar