İslâm devletinin casusu icap ederse namazı terkedebilir mi?
Farz namaz hiçbir zaman terk edilmez. Zaruret, yani ölüm, şiddetli dayak veya uzvunun helak olması tehlikesi müstesnadır. Bunda da kaza lazım gelir.
Alakalı Başlıklar