Müslümanların câmilere girmesi için  gusül abesti alması lazımdır. Ama gayrimüslimlerin câmileri gezmelerine izin veriliyor. Bunun mahzuru var mı?
Kâfirlerin câmilere girmesi caizdir. Gusl abdesti almaları beklenmez. Gusl, Müslüman içindir.
Alakalı Başlıklar