İslam hukukunda ele geçirilen bir yerde tarihi heykeller varsa yıkılması lazım mıdır?
Hayır. Yıkmamışlar zaten.