İslâm Devleti, diğer dinlerin tebliğcilerine (misyonerlere) dinlerini yaymaları için izin verir mi?
Müslümanlar arasında değil.
Alakalı Başlıklar