Camide cemaatle namaz kıldıktan sonra cemaatle tesbihat yapmanın mahzuru var mıdır?
Cemaatle tesbihat bid’attir; ancak cemaatin öğrenmesi maksadına matuf olabilir. Tesbihat hemen namazdan sonra yapılmalıdır. Yürüyüp işine giderken de yapılabilir. Dikkat çekiyor ve suizanla sebebiyet veriyorsa yapmamalıdır.
5 Nisan 2018 Perşembe
Alakalı Başlıklar