Tuhfetü’r-Reddiye Ala Mezhebi Saidi’l-Kürdiyye, adlı eser Mustafa Sabri Efendi’ye mi aittir?
Onun olduğu meşhur ise de, oğlu müderris İbrahim Beyin telifi olduğu tahmin edilmektedir.
3 Ocak 2018 Çarşamba
Alakalı Başlıklar