Bir radyo programınızda sosyal kelimeleri Türklerin, Farsçadan; İngilizlerin Dancadan aldığını söylediniz. Buna müşahhas misal verebilir misiniz?
Serpuş, papuç, sofra, pencere, çapraz, pijama, camekan, çarşı gibi Farsçadan Türkçeye geçen kelimeler çoktur. Law, leg, skin, skull, knife, sky, Thursday gibi nice kelimeler de Dancadan İngilizceye geçmiştir.
3 Ocak 2018 Çarşamba
Alakalı Başlıklar