İslâmiyette zâhire bakılır; ancak iyi huylu, cömert kâfirlerin son nefesini bilemeyiz sözü çerçevesinde, son nefeste iman muteber midir?
İnsan ölürken, gözlerinden perde kalkıp âhiretteki hâlini gördükten sonra, mümin ise tövbe muteber; ama mümin değilse iman muteber değildir. Zira gayba iman etmek şarttır. Burada gayba değil, gördüğüne iman etmektedir. Bu perde kalkmadan evvel, Resulullah aleyhisselamın ruhunun gelip onlara iman telkini şeklinde olabileceğini Ruhü’l-Beyan bildiriyor.
28 Aralık 2017 Perşembe
Alakalı Başlıklar