İmam-ı Gazali hazretleri için “Üç yüz binden fazla hadis-i şerifi râvileriyle ezbere bilen” ifadesi tenkit ediliyor; bunların kitaplara geçmediği, dolayısıyla bu sayının çok mübalağalı olduğu iddia ediliyor. Nitekim Kütübi sittedeki hadis-i şerif sayısı çok daha azdır. Burayı nasıl anlamak gerekir?
Hadis-i şerifler, Kütüb-i sittede yazılanlardan ibaret değildir. Sayısı yüzbinlercedir. Zamanımıza ulaşmayanları da vardır. Bir de aynı hadis-i şerifin farklı rivayetleri, başka başka hadis-i şerifler sayılır.
23 Kasım 2017 Perşembe
Alakalı Başlıklar